تجارت نهاده آرمه

وارد کننده نهاده های کشاورزی

کاتالوگ مرکم

محصولات

ما زبان گیاهان را میدانیم

درباره ما

تلاش می کنیم که با اتکا بر دانش، تجربه و توان نیروهای خلاق و متخصص در جهت ارتقای سطح محصولات کشاورزی گامی موثر برداریم