تجارت نهاده آرمه

وارد کننده نهاده های کشاورزی از کمپانی های معتبر بین المللی

کاتالوگ مرکم

محصولات

ما زبان گیاهان را میدانیم

درباره ما

تلاش می کنیم که با اتکا بر دانش، تجربه و توان نیروهای خلاق و متخصص در جهت ارتقای سطح محصولات کشاورزی گامی موثر برداریم